decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

“ท้องถิ่น”เร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน

ปรับปรุง 3 ด้าน “หลักสูตร-ครู-สภาพแวดล้อม” ต่อเนื่อง จับมือกับยูนิเซฟนำร่องเพิ่มอีก 12 จังหวัด เล็งสร้าง “สนามเด็กเล่น” ให้ครบทุกจังหวัดในปี 61 หวังพัฒนาสติปัญญา-อารมณ์ของเด็ก เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ทั่วประเทศว่า ศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นมีกว่า 1.9 หมื่นแห่ง

ซึ่งในปัจจุบันเราได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งเกณฑ์ดีเด่น พอใช้ และเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 304 แห่ง ซึ่งในปี61 เราจะพยายามปรับปรุงศูนย์ฯ 304แห่งนี้ให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ได้ สำหรับการพัฒนาเชิงระบบของศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่นทั้งหมด จะเน้นพัฒนา 3 ด้านคือ 1.เรื่องหลักสูตร ซึ่งเราได้การสนับสนุนจากยูนิเซฟเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน จากที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว 12 ศูนย์  อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.นครนายก จ.ยะลา จ.ปัตตานี ตนก็ขอเพิ่มเป็นอีก12 จังหวัดในปี 61 คือ เชียงราย ลำพูน พะเยา พิษณุโลก สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี รวมเป็น 24 จังหวัด 2.เรื่องการพัฒนาครู ได้รับความกรุณาจากเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์จับคู่ สถ.กับเทศบาลของฟินแลนด์มาพัฒนาครูในท้องถิ่นของเราทุกระดับชั้นให้มีโลกทัศน์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้นำร่องไปแล้วที่ศูนย์ฯสวนนงนุช เมืองพัทยา เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และจากนี้อีก 2-3 เดือนก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

loading
×