decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยระบบแผงโซล่าร์

ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยระบบแผงโซล่าร์ติดตั้งบนท้องถนนโดยมีพื้นผิวของแผงครอบด้วยเรซินพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทาน เป็นไปได้ที่รถยนต์จะผ่านแผง ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการติดตั้งเป็นมอเตอร์เวย์ในประเทศฝรั่งเศสและเป็นเส้นทางจักรยานในเนเธอร์แลนด์ ผู้จัดการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกล่าวว่า “ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ 16,145 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ร้านค้าใช้” รัฐบาลโตเกียวได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในฐานะแหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ กำหนดเป้าหมายการมีพลังงานหมุนเวียนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานของโตเกียวภายในปีงบประมาณ 2030 เทียบกับประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 2016

loading
×